Fiskalizacija

 • Mi smo i ovlašteni servis fiskalnih kasa sa svim potrebnim rezervnim dijelovima.
 • Na sve fiskalne kase dajemo i garanciju od 12 mjeseci.
 • Vršimo obuku za rad na fiskalnim kasama.
 1. FISKALIZACIJA je postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja prometa. Fiskalizacija znači da će poreski obveznici, definisano Zakonom o fiskalizaciji, morati instalirati uređaje za evidentiranje ostvarenog prometa.

Da li se može fiskalizovati kasa koja je već u upotrebi ?
Ne! Kase koje se mogu upotrebljavati moraju da zadovoljavaju stroge propise Zakona o fiskalizaciji koji nalaže mnogo više od fiskalnog modula.
Ukoliko trgovina koristi takozvane POS sisteme odnosno PC računare umjesto kase, postoji mogučnost dodavanja fiskalnog štampača sistemu kako bi se došlo do sistema koji je u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. Fiskalni štampač ima potpuno istu funkcionalnost kao i fiskalna kasa. Štampač komunicira sa računarom specifičnim protokolom a softver mora podržavati konkretan tip fiskalnog štampača.

Za proces fiskalizacije, potrebno je sljedeće:

 • Kopija JIB ili PDV uvjerenja.
  Kopija lične karte odgovornog lica.
  Odabrati odgovarajući fiskalni uređaj kod ovlaštenog distributera.
  Sklopiti kupoprodajni ugovor.
  Potpisati ugovor o servisnoj i tehničkoj podršci.
  Podnijeti zahtjev i izvršiti inicijalnu fiskalizaciju kupljenog uređaja.
  Pretplatnički ugovor sa Vašim pretplatničkim brojem za prenos GPRS podataka prema Poreskoj Upravi.
  Unijeti artikle u bazu artikala fiskalnog uređaja.
  Pustiti uređaj u promet.

Zakon o fiskalnim sistemima možete preuzeti ovdje>>>

Video nadzor